Основні завдання управління

  • Забезпечення активної і скоординованої діяльності учасників освітнього процесу в досягненні поставленої мети.

  • Актуалізація позитивного психологічного стану, якостей, властивостей учасників освітнього процесу, що стають психолого-педагогічним підґрунтям для ефективної педагогічної діяльності із досягнення поставленої управлінської мети.

  • Реалізація прогностичного і психолого-діагностичного компонентів аналізу управлінської діяльності.

  • Своєчасне передбачення можливих станів системи управління, педагогічного й учнівського колективів, побудованих на екстраполяції сучасних тенденцій соціального розвитку, що дає можливість попередити небажані труднощі в організації освітнього процесу.

  • Тісний зв’язок і залежність кінцевого результату процесу управління від соціально-психологічних механізмів взаємодії як усередині педагогічного колективу, так і між заступниками директора школи.

  • Розгляд управління школою як процесу вирішення ієрархічно організованої системи завдань управління вчительським та учнівським колективами.