Освітній процес

Указ Президента України “Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”Постанови КМУ: — “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти”


“Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами”


“Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”


“Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”


Накази МОН — “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій”


“Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчальних кабінетів початкової школи”


“Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу”


“Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі”


“Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти”


додаток “Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”


“Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”


“Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясель-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”


Листи МОН: — Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини


Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству