Структура та органи управління закладом

Загальні відомості про навчальний заклад

Керівник

Христюк Олена Георгіївна , директор КЗО «НВК № 125» ДМР, 1965р. н., вища (1989р.), Дніпропетровський державний університет, учитель хімії, біології, старший вчитель, стаж педагогічної роботи - 37 років, стаж керівної роботи - 13 років

Заступники

керівника

Ганістрат Світлана Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 1964р.н., вища (1986р.), Дніпропетровський державний університет, учитель біології, англійської мови учитель-методист, стаж педагогічної роботи - 33 років, стаж керівної роботи - 16 років.

Козорог Людмила Миколаївнв , заступник директора з виховної роботи, 1978 р.н., вища (1999р.), Харківський державний педагогічний університет, вихователь дітей дошкільного віку, стаж педагогічної роботи - 18 роки, стаж керівної роботи - 4 рік.

Рік заснування закладу

1962

Тип закладу

«Навчально-виховний комплекс №125 «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»

Приміщення

Типове

Площа будівлі (кв.м.)

2256,5 кв. м.

Кількість навчальних класних кімнат, з них навчальних кабінетів

Навчальних класних кімнат - 10, з них 6 навчальних кабінетів

Ідентифікаційний код

26458788

Організаційно - правова форма

Навчальний заклад

Форма власності

Комунальна

Орган управління освітою

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Статут затверджено та зареєстровано

Затверджено наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.12.2016 №282, зареєстровано 14.02.2017 за №12241050003048476

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

видана 15.12.2016 року

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

А01 №057059 від 08.12.2009

Акт готовності навчального закладу до нового навчального року

від 10.08.2017 р

Проектна потужність закладу

225 учнів

Фактично дітей: Всього

176 учня

у 1-4 класах

94

у 5-9 класах

82

у 10-11класах

-

Дошкільного відділення

54

Кількість комплект-класів: Всього

9

1-4

4

5-9

5

10-11

0

Дошкільного

2

Індивідуальне навчання

0

В навчальному закладі працюють: педагогічних працівників

21

Технічного персоналу

23

медичних

0

Інших

0

Мова навчання

Українська

Профіль

Немає

Наявність ліцензії на підготовку робітничих професій (№, професії, термін дії)

Підготовкою робітничих професій не займаються

Повна юридична та поштова адреси

вул. Аграрна, 1, м. Дніпро, 49043

Телефон (код)

(056) 731-26-39

Факс

-

Е-mаіl

nvk125@dnepredu.dp.ua

Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори: обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень

У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

Також діє батьківський комітет, як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

У школі створено постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.