Структура та органи управління закладом

Загальні відомості про навчальний заклад

Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори: обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень

У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.