Проведення ДПА в початковій школі

Державна підсумкова атестація (ДПА) у початковій школі в 2019/2020 навчальному році не проводилась.

Державна підсумкова атестація (ДПА) у початковій школі в 2018/2019 навчальному році проводилась відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та листа МОН «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2018/2019 навчальному році».

У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня (початкова школа) державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів: української мови, літературного читання, математики.

Строки проведення державної підсумкової атестації в початковій школі визначені педагогічною радою і затверджені відповідним наказом директора НВК.

Атестація у 4-х класах проводилась за місцем навчання у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладені вчителем, відповідно до затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджені директором НВК. Завдання відповідають державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Атестація з кожного предмета проводилась письмово у формі підсумкових контрольних робіт. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалось відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки від 13.04.2011 № 329, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2018 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»). Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводились.

За результатами ДПА

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, що здавали ДПА

початковий

середній

достатній

високий

% успішності

% якість знань

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Українська мова

28

28

0

0

3

25

5

42

4

33

100

75

Математика

28

28

0

0

2

17

4

33

6

50

100

83

Читання

28

28

0

0

2

17

4

33

6

50

100

83

За результатами річного оцінювання

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, що здавали ДПА

початковий

середній

достатній

високий

% успішності

% якість знань

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Українська мова

28

28

0

0

2

16,5

8

67

2

16,5

100

83,5

Математика

28

28

0

0

2

16,5

8

67

2

16,5

100

83,5

Читання

28

28

0

0

2

17

7

58

3

25

100

83