Проведення ДПА в основній школі

Державна підсумкова атестація (ДПА) у основній школі в 2019/2020 навчальному році не проводилась.

Державна підсумкова атестація (ДПА) у основній школі в 2018/2019 навчальному році проводилась відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та листа МОН «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2018/2019 навчальному році».

Строки проведення державної підсумкової атестації в основній школі (9 клас) визначені педагогічною радою і затверджені відповідним наказом директора НВК. Атестація проводиться за місцем навчання у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладені вчителями НВК, відповідно до затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджені директором НВК. Завдання відповідають державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. У 9-х класах державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів:

  1. українська мова;
  2. математика;
  3. предмет за вибором педагогічної ради НВК - правознавство (практичний курс).

Рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження ДПА затверджено наказом директора НВК.

Особам звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я у додаток до атестата замість оцінки робиться запис «звільнений» («звільнена»).

За результатами ДПА

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, що здавали ДПА

початковий

середній

достатній

високий

% успішності

% якість знань

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Українська мова

16

16

0

0

9

56

5

31

2

13

100

44

Математика

16

16

0

0

8

50

5

31

3

19

100

50

Правознавство

16

16

0

0

6

38

5

31

5

31

100

62

За результатами річного оцінювання

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, що здавали ДПА

початковий

середній

достатній

високий

% успішності

% якість знань

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Українська мова

16

16

0

0

9

56

5

31

2

13

100

44

Математика

16

16

0

0

9

56

5

31

2

13

100

44

Правознавство

16

16

0

0

6

38

4

24

6

38

100

62