Правила прийому учнів до закладу

Учні приймаються до закладу на підставі:

Зарахування здійснюється без конкурсу