Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти