Відкритий доступ

 1. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
 2. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 3. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
 4. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
 5. Статут КЗО “НВК №125” ДМР
 6. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
 7. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств
 8. Свідоцтво про атестацію/Ліцензія
 9. Структура та органи управління закладом
 10. Адміністрація закладу
 11. Графік чергування
 12. Наші вчителі
 13. Освітні програми
 14. Вибір підручників
 15. Територія обслуговування закладом
 16. Проектна потужність закладу і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі
 17. Мережа класів
 18. Мови освітнього процесу
 19. Інформація про вакансії
 20. Матеріально-технічне забезпечення закладу
 21. Результати моніторингу якості освіти
 22. Навчальний план
 23. Річний звіт про діяльність закладу
 24. Правила прийому вихованців в ДНЗ НВК
 25. Правила прийому учнів до закладу освіти
 26. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами
 27. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікацій
 28. Кошторис закладу
 29. Фінансовий звіт
 30. Конкурсний відбір на посаду директора НВК №125